Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a
ostatnia migracja danych: ok. 17 godzin temu
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 111 dni temu
ZAPISY NA PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE
Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane,realizowane w Studium Języków Obcych i Nauk Humanistyczno-Społecznych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu odbywają się drogą elektroniczną w systemie UL.

Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane rozpoczynają się 29 września i odbywają się zgodnie z harmonogramem określonym w Zarządzeniu Rektora nr 123/2021r. w sprawie zasad organizacji roku akademickiego 2021/2022:

Zarządzenie Rektora nr 242/2020 r.

Terminarz zapisów na semestr zimowy 2021/2022:

Zapisy na zajęcia ogólnouczelniane dla wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i dla studiów niestacjonarnych na kierunku Weterynaria:

• przedmioty ogólnouczelniane: 29 IX – 30 IX 2021, termin dodatkowy: 6 X 2021 r.

Zapisy na zajęcia ogólnouczelniane dla pozostałych kierunków studiów niestacjonarnych:
• przedmioty ogólnouczelniane: 8 X – 9 X 2021 r.; termin dodatkowy: 15 X 2021 r.

Student/studentka dokonuje zapisu na przedmiot, w semestrze, w którym przewidziana jest jego realizacja (informacja ta zawarta jest w rozkładzie zajęć dla danego kierunku).


Zapisy odbywają się na stronie https://ul.upwr.edu.pl/ Jak zapisać się? Instrukcja szczegółowa.

Ofertę kursów ogólnouczelnianych i reguły organizacyjne zamieszczają Studium Języków Obcych i Nauk Humanistyczno-Społecznych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na swoich stronach domowych.