Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a
ostatnia migracja danych: ok. 3 godziny temu
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 181 dni temu
Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane - 2022/2023 zima
Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane, w tym Przedsiębiorczość akademicką oraz oferowane przez Studium Języków Obcych i Nauk Humanistyczno-Społecznych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, odbywają się drogą elektroniczną.

Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane odbywają się zgodnie z harmonogramem określonym w Zarządzeniu Rektora nr 127/2022r.


Terminarz zapisów na semestr zimowy 2022/2023:

• Zapisy na zajęcia ogólnouczelniane dla wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i dla studiów niestacjonarnych na kierunku Weterynaria:

3 X 2022 r. w godzinach od 8:00 do 23:59
termin dodatkowy: 6 X 2022 r. w godzinach od 8:00 do 15:00.

• Zapisy na zajęcia ogólnouczelniane dla pozostałych kierunków studiów niestacjonarnych:

7-8 X 2022 r. w godzinach od 8:00 do 23:59
termin dodatkowy: 22 X 2022 r. w godzinach: w godzinach od 8:00 do 15:00

Ww. terminy zapisów nie dotyczą studentów pierwszego semestru studiów pierwszego stopnia oraz pierwszego semestru jednolitych studiów magisterskich.

Student/studentka dokonuje zapisu na przedmiot, w semestrze, w którym przewidziana jest jego realizacja (informacja ta zawarta jest w rozkładzie zajęć dla danego kierunku).

Zapisy odbywają się na stronie https://ul.upwr.edu.pl/ i USOSweb dla Przedsiębiorczości akademickiej.

Kursy ogólnouczelniane:

ZAPISY NA JĘZYKI OBCE W SEMESTRZE ZIMOWYM 2022/2023 - Aktualności - Studium Języków Obcych i Nauk Humanistyczno-Społecznych - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (up.wroc.pl)

Zapisy na przedmioty: Przedsiębiorczość akademicka oraz Innowacje - Aktualności - Studium Języków Obcych i Nauk Humanistyczno-Społecznych - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (up.wroc.pl)

Zapisy na przedmioty Humanistyczno-Społeczne w semestrze zimowym 2022/2322 - Aktualności - Studium Języków Obcych i Nauk Humanistyczno-Społecznych - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (up.wroc.pl)

Wychowanie Fizyczne / SWFIS (upwr.edu.pl)