Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a
ostatnia migracja danych: ok. 21 godzin temu
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 215 dni temu
Zapisy w systemie UL
Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane, realizowane w Studium Języków Obcych i Nauk Humanistyczno-Społecznych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu odbywają się drogą elektroniczną w systemie UL.

Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane rozpoczynają się 28 września i odbywają się zgodnie z harmonogramem określonym w Zarządzeniu Rektora nr 242/2020r. w sprawie zasad organizacji roku akademickiego 2020/2021:
https://bip.upwr.edu.pl/akty-prawne/zarzadzenia/zarzadzenia-rektora/2020-rok/zarzadzenie-nr- 2422020-rektora-uniwersytetu-przyrodniczego-we-wroclawiu-z-dnia-31-sierpnia-2020-roku-245.html

Terminarz zapisów na semestr zimowy 2020/2021:

Zapisy na zajęcia ogólnouczelniane dla wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i dla studiów niestacjonarnych na kierunku Weterynaria:>
- przedmioty ogólnouczelniane: 28 IX – 29 IX 2020 r.; termin dodatkowy: 8 x-9 X 2020 r.

Zapisy na zajęcia ogólnouczelniane dla pozostałych kierunków studiów niestacjonarnych:
- przedmioty ogólnouczelniane: 1-2 X 2020 r.; termin dodatkowy: 10-11 X 2020 r.

Studenci pierwszego semestru studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich nie podlegają zapisom.

Każdy student/studentka ma obowiązek wpisania się na przedmiot. Jeśli nie dokona wpisu nie może uczestniczyć w zajęciach.

Student/studentka dokonuje zapisu na przedmiot, w semestrze, w którym przewidziana jest jego realizacja (informacja ta zawarta jest w rozkładzie zajęć dla danego kierunku).

Zapisy odbywają się na stronie https://ul.up.wroc.pl/. Jak się zapisać? Instrukcja szczegółowa.

Oferta kursów ogólnouczelnianych i reguły organizacyjne:
- języki obce:
http://sjo.up.wroc.pl/aktualnosci/9520/zapisy_na_jezyki_obce_w_semestrze_zimowym_2020_21.html

- zajęcia WF Link do oferty zajęć: http://swfis.upwr.edu.pl/oferta/

- przedmioty humanistyczno-społeczne: http://sjo.up.wroc.pl/aktualnosci/9558/zapisy_na_przedmioty_humanistyczno_spoleczne_w_semestrze_zimowym_2020_21.html

Student niezapisany na zajęcia nie uzyskuje zaliczenia z tego przedmiotu.