Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a
ostatnia migracja danych: ok. 19 godzin temu
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 131 dni temu
Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane
Szanowni Studenci,

Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane, realizowane w Studium Języków Obcych i Nauk Humanistyczno-Społecznych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu odbywają się drogą elektroniczną w systemie UL.

Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane rozpoczynają odbywają się zgodnie z harmonogramem określonym w Zarządzeniu Rektora nr 123/2021r. w sprawie zasad organizacji roku akademickiego 2021/2022: Zarządzenie Rektora nr 123/2021r.

Terminarz zapisów na semestr letni 2021/2022:
Zapisy na zajęcia ogólnouczelniane dla wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i dla studiów niestacjonarnych na kierunku Weterynaria:

• przedmioty ogólnouczelniane: 27 II – 28 II 2022, termin dodatkowy: 3 III 2022 r. w godzinach:

od 7:00 – 27 II 2022 r. do 15:00 – 28 II 2022 r. oraz 7:00 – 15:00 3 III 2022 r.

Zapisy na zajęcia ogólnouczelniane dla pozostałych kierunków studiów niestacjonarnych

• przedmioty ogólnouczelniane: 1 III – 2 III 2022 r.; termin dodatkowy: 5 III – 6III 2022 r. w godzinach:

od 7:00 – 1 III 2022 r. do 15:00 – 2 III 2022 r. oraz 7:00 5 III 2022 r. do 15:00 6 III 2022 r.

Student/studentka dokonuje zapisu na przedmiot, w semestrze, w którym przewidziana jest jego realizacja (informacja ta zawarta jest w rozkładzie zajęć dla danego kierunku).

Zapisy odbywają się na stronie https://ul.upwr.edu.pl/ Jak zapisać się? Instrukcja szczegółowa.

Ofertę kursów ogólnouczelnianych i reguły organizacyjne zamieszczają Studium Języków Obcych i Nauk Humanistyczno-Społecznych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na swoich stronach domowych.

Oferta dla języków obcych
Oferta dla przedmiotów humanistyczno-społecznych
Oferta dla zajęć sportowych